Országos Kéktúra - Táblázatkezelés (50 pont)

Magyarországon nagyon sok szép hegység, dombság, erdő van. Az Országos Kéktúra (OKT) útvonala segítséget nyújt ezen vidékek megtekintésére, megörökítésére. 

A feladat az OKT északi útvonalával kapcsolatos, ami Írottkőtől Hollóházáig terjed.

Nyisd meg az alaptura.csv állományt, majd mentsd el okt.xlsx néven! A továbbiakban ebben az állományban dolgozz! Oldd meg a következő feladatokat a minták és a leírás alapján! Ha befejezted a munkát, az okt.xlsx állományt kell feltöltened.

Minta a táblázatról:


  1. Általános formátumként adj Times New Roman betűtípust, 12-es betűméretet!
  2. Szúrj be két sort az első sor elé!
  3. Írd be az Országos Kéktúra szöveget az A1-es cellába, majd formázd meg a minta és a leírás alapján:
   • 20-as betűméretű, félkövér, fehér betűk,
   • RGB(50,50,210) színkódú kék háttér,
   • a szöveg a mintának megfelelően rendezve.
  4. Formázd a 3. sorban található szövegeket a mintának megfelelően:
   • 14-es betűméretű, félkövér, dőlt betűk,
   • szükség esetén cellaösszevonás.
  5. Állítsd be a mintán látható betűstílusokat, számformátumokat a C4:E31-es tartományban!
  6. Töltsd ki a B33:B50-es tartományt a mintának megfelelő tartalommal, formázással!
  7. Számítsd ki a távszintidő összegét (C33:E33), illetve átlagát (C34:E34)!
   • Az értékeket a mintán látható számformátumokban add meg!
  8. Add meg a távolságok közül az első három leghosszabb utat (C36:C38)!
   • A kiszámolt értékeket a mintán látható számformátumban add meg!
  9. Számítsd ki az Országos Kéktúra teljes idejét órában és percben (C40:D40), az E33-as cella felhasználásával! Például: 68 perc = 1 óra 8 perc.
   • Az értékeket a mintán látható számformátumokban add meg!
  10. Számítsd ki az E42-es cellában az 1000 méternél kisebb szintkülönbségű túrák darabszámát!
  11. Határozd meg az átlaghossznál hosszabb utak számát a C44-es cellában!
  12. Számítsd ki az E46-os cellában az átlagnál hosszabb utak hosszúságainak összegét!
  13. Határozd meg a legnagyobb szintkülönbséghez tartozó túra kezdő- és végsőpontjának településneveit a D48:E48 tartományban!
  14. Írasd ki az Országos Kéktúra állomásait a C50:D78 tartományban Írottkőtől Hollóházáig!
  15. Szegélyezd be a táblázatokat a mintának megfelelően!
  16. Formázd meg a kapott eredményeket a mintán láthatóan!
  17. Készíts sávdiagramot új munkalapra!
   • Az első tíz túraszakasz hosszát ábrázold! 
   • A diagram tartalmazza a pontos értékeket is! 
   • A legrövidebb útvonal hosszát ábrázoló sáv legyen a többitől eltérő színű! 
   • A munkalap neve túraszakaszok legyen!

  Minta a diagramról: