A Google 20 éve - Prezentációkészítés (60 pont)

Készíts a lenti források felhasználásával bemutatót google20 néven a prezentációkészítő program alapértelmezett formátumában a leírás és a minták alapján.

 1. A diák 16:10 oldalarányúak legyenek.
 2. A hátterük RGB(200,220,252) színből fehérbe tartó legyen a minta szerinti színátmenettel.
 3. A diamintán állítsd be, hogy az első szintű felsorolások az Icon.png listajelet kapják minden dián.
 4. Google_szoveg.rtf  fájlból nyerheted a prezentáció szövegét.


 1. Az első dián helyezd a címet középre. A Google szó Century Gothic betűtípusú legyen, a különböző színű karakterek RGB kódjai: 
  • kék RGB(66,133,244)
  • piros RGB(234,67,53)
  • sárga RGB(251,188,5)
  • zöld RGB(52,168,83)


 1. A második dián a felsorolás 3. pontjának csökkentsd a listaszintjét.
 2. A googol után írd be zárójelbe a szám hatványalakját.
 3. LarrySergey.jpg képet illeszd be a minta szerint 1,5 pontos kék (ld. 5. feladat) kerettel, és valamilyen árnyékolással.
 4. Adj megjegyzést a diához: "A googol szám a nevét 1938-ban kapta a kilencéves Milton Sirottától, aki Edward Kasner amerikai matematikus unokaöccse volt."


 1. A harmadik dián a Google felirat a címdián meghatározott színű legyen.


 1. A negyedik dián a minta szerint helyezd a megfelelő szövegek mellett a Googleplex.JPG és az eric-schmidt.jpg képeket! A utóbbi kapjon 1,5 pontos kék (ld. 5. feladat) keretet.


 1. Az ötödik dia a mintának megfelelően egy táblázatban mutassa be a 2002-2004 év mérföldköveit. Az évszámokat igazítsd függőlegesen középre a cellában. A külső kék szegény 3, a belsők 1,5 pontosak.
 2. google-labs.png, Gmail.png és picasa.png képeket helyezd el a mintának megfelelően. A google-labs.png igazodjon a dia jobb felső sarkához.


 1. Az előző diához hasonlóan rendezd táblázatba a hatodik dia mérföldköveit 2005-2015-ig.
 2. GoogleMaps.png és google-android.jpg képeket  helyezd el a dián a minta szerint.


 1. A hetedik dia néhány érdekességet  sorol fel a Google-lal kapcsolatban.


 1. A nyolcadik dián a keresőrendszer sematikus ábráját kell elkészítened a mintán látható alakzatokból.
 2. A cím 36, a Google felirat 24, a többi felirat 18 pontos.
 3. A címdián megadott betűtípusú és színű legyen a Google felirat.
 4. A kliens ábrázolására használd a Laptop.png képet, a feliratát pedig forgasd el a mintának megfelelően.


 1. Keresesek.xlsx táblázatban megtalálható adatokból készíts oszlopdiagramot a minta szerint
 2. Állíts be azonos típusú áttűnést a bemutató összes diájára, kattintásra vagy 10 mp után történő automatikus továbbítással
 3. A következő animációkat kell beállítani az egyes diákon:
  • 1. dia: A cím betűnként lebegjen be alulról
  • 2. dia: A cím után először az első bekezdés ússzon be alulról, utána a kép jobbról, majd a többi bekezdés egymás után szintén alulról
  • 4. dia: A cím után az első bekezdés ússzon be alulról, majd a Googleplex jobbról, a második, harmadik bekezdés alulról, és Eric Schmidt balról
  • 7. dia: A cím után a felsorolás elemei egymás után ússzanak be alulról
  • 8. dia: A cím után a teljes ábra 2 mp alatt történő nagyítással jelenjen meg
  • 9. dia: A grafikon oszlopai nagyítással jelenjenek meg egymást követően. 

Töltsd fel megoldásodat!

Jó munkát!