XXV. Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2020/2021

25th Gábor Dénes Memorial Competition in Computing 2021/2022

A nevezés módja

A nevezés 2021. december 14-ig online módon tehető meg a verseny ezen hivatalos weboldalán. Nevezni 1-3 fős csapatokban lehet.

A tavalyi regisztrációkat töröltük, a nevezés az új regisztrációval történik. 

A regisztrációhoz szükséges adatok:

 • a csapat neve
 • a csapat e-mail címe (ezzel a címmel kell regisztrálni)
 • a csapat tagjainak neve
 • a csapat tagjainak OM-azonosítója
 • a csapat tagjainak e-mail címe
 • a csapat tagjainak osztálya(i)
 • a csapat tagjainak iskolája(i)
 • Mentortanár neve (ha van)
 • Mentortanár e-mail címe

Postán feladva, vagy e-mailben nem áll módunkban nevezést elfogadni.

A regisztrációhoz használatban lévő e-mail címre (a csapat e-mail címe, ami lehet a csapatkapitány e-mail-címe) van szükség, mert visszaigazoló levelet küldünk ki. Regisztráció után a kiküldött levélben lévő linkre kell kattintani a regisztráció megerősítése érdekében. 

A felkészítő tanárok vendégként belépve (Belépés vendégként gombra kattintva) megtekinthetik az előző évek feladatait.

Terms of entering the competition

Registration is online on the official website of the competition. The deadline is 14 December, 2021. You can enter in teams of 1 – 3 members. Last year’s registrations have been removed from our website, which means you have to submit a new registration.

Necessary data for registration:

 • e-mail address of the team (the same you use for your registration),
 • names of the team members,
 • OM-identification number of team members,
 • e-mail addresses of each team member,
 • the class/year of each team member,
 • the names of the schools of each team member,
 • name of mentor teacher (if available),
 • e-mail address of mentor;

We cannot accept any registration submitted in regular mail or e-mail.

For registration an active e-mail address is necessary (either the team e-mail address or the team captain’s e-mail address), because that is where the confirmation e-mail will be sent. Following your registration, you have to click on the link in the e-mail we send you in order to confirm your registration.

Teachers who prepare you/your team for the competition can log in as guests (by clicking on the ’log in as guest’ button) and browse through the tasks of previous years.

Nevezési díj

A versenyre való nevezés ebben a tanévben ingyenes.

Registration Fee

This year’s registration is free.

Díjazás

Korcsoportonként díjazzuk a fordulók legjobb eredményeit és a legjobb összetett eredményt is.

A díjakat az ünnepélyes eredményhirdetésen adjuk át.

Prizes

Prizes are awarded for best results in every round and in each age-group, as well as for the best overall achievement. Prizes are going to be presented at the official award ceremony.

Időpontok

A fordulók feltöltési határidejének meghosszabbítására nincs lehetőség.

Nevezési határidő

2021. december 14. 23:59

1. forduló

1. forduló feltöltési határideje: 2021. december 15. éjfél

1. forduló pontszámai: 2021. január 15. éjfél

2. forduló

2. forduló feltöltési határideje: 2022. február 15. éjfél

2. forduló pontszámai: 2022. március 1. éjfél

3. forduló

4. forduló feltöltési határideje: 2022. március 15. éjfél

4. forduló pontszámai: 2022. április 1. éjfél

Ünnepélyes eredményhirdetés

2022. június 15. szerda 10:00 óra

Important dates/deadlines

It is not possible to submit/upload task results past the deadline.

Registration Deadline

14 December 2021, 23:59 (11:59 p.m.)

1st Round

1. uploading deadline: midnight 15 December, 2021

1. scores published: midnight 15 Januar, 2022

2nd Round

2. uploading deadline: midnight 15 February, 2022

2. scores published: midnight 1 March, 2022

3rd Round

3. uploading deadline: midnight 15 March 2022

3. scores published: midnight 1 April, 2022

Award Ceremony

10:00 a.m. 15 June, 2022

Korcsoportok

5-6. évfolyam

7-8. évfolyam

9-10. évfolyam

11-12. évfolyam és a szakképző évfolyamok tanulói (13-15. évfolyam)

A csapat tagjai különböző osztály és/vagy évfolyam tanulói is lehetnek. A csapatot a legmagasabb évfolyamú csapattag évfolyama alapján soroljuk korcsoportba.

Age Groups

5-6th year

7-8th year

9-10th year

11-12th year and students of vocational training (years 13-15)

Team members can be from different classes and/or years.  The team placement will be according to the team member from the highest year.

Feladatok

Minden csapat minden korcsoportban ugyanazokat a feladatokat oldja meg. A díjazás korcsoportonként külön történik.

Ide kattintva már regisztráció előtt megtekinthetők a 2021/2022. tanév versenyfeladatai.

A feladatok megoldása csapatmunkát, kreativitást, önálló tanulást, internethasználatot (ötletgyűjtés, tutorial-ok, online tananyagok felkutatása, elsajátítása) igényel.

A versenyző csapatok a feladatok beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gábor Dénes Számítástechnika Emlékverseny szervezői - a szerzők nevének feltüntetésével - az általuk beadott munkát részben vagy egészben a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny weboldalán megjelentessék.

Tasks

Every team in every age-group carries out the same tasks. Prizes are awarded for each age group separately.

By clicking here the competition tasks of school term 2021/2022 can be viewed even prior to registration.

Executing the tasks requires teamwork, creativity, independent studying, use of the internet resources (searching for ideas, studying tutorials, finding online materials and acquisition).

The competing teams by submitting their tasks give their consent to the publication of part of their work or entire work by the organizers, on the website of the Gábor Dénes Competition.

Értékelés

A feladatok megoldásának értékelését minden fordulóban informatikatanárok végzik. 

Az értékelő informatikatanárok megadott szempontrendszer alapján pontoznak. Az általuk adott pontszámok összege lesz a csapat pontszáma az aktuális fordulóban.

A fordulók pontszámait a versenyzők a portálra belépve megtekinthetik a megadott határidő (a forduló beadási határidejét követő hónap elseje) után.

Assessment and Evaluation

Evaluation of the executed tasks in each round is carried out by IT teachers respectively. 

Evaluation and scoring are done according to a given set of criteria. The score given by the assessors adds up to the total score earned by the team in the particular round.

The results of each round can be viewed by the contestants by logging in to the site after the 1st day of the month following the deadline of submission/uploading.

Szabályok

Ha a csapat egy fordulóban a megadott határidőig nem tölt fel az aktuális feladathoz megoldást, akkor arra a fordulóra 0 pontot kap, de a többi fordulóra megkapja a pontjait.

Ha két csapat ugyanazt a megoldást tölti fel az adott fordulóban, mindkét csapat pontszáma abban a fordulóban 0.

Az internetről vett ötleteket irodalomjegyzékben dokumentálni kell. Ennek hiánya 0 pontos értékelést eredményezhet.

Rules

If a team does not meet the deadline for uploading the completed task, they get 0 points for that particular round, but they can still earn their points for the rest of the rounds. 

If two teams upload the same solution in a round both teams get 0 points in that round.

Ideas from the internet have to be documented in the reference section. Omission to do so may result in scoring 0 points in that particular round.


Szeretettel várjuk régi és új versenyzőinket a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékversenyen!
We are happy to welcome new and old competitors in our Gábor Dénes Memorial Competition in Computing.