Prezentáció készítő feladat – Mátyás Corvinái (90 pont)

Feladatod Mátyás király corvináit bemutató prezentáció készítése. A prezentáció szövegét a matyas.txt UTF-8 kódolású szöveges állomány tartalmazza. A prezentációban felhasználandó képek: corvina.jpg, cod_429.jpg, cod_427.jpg, cod_121.jpg, Hunyadi_cimer.jpg, Ransanus.jpg, Graduale.jpg, Philostratus_bal.jpg, Philostratus_jobb.jpg, Philostratus_1.jpg, Philostratus_2.jpg, Philostratus_3.jpg, Philostratus_4.jpg, Philostratus_5.jpg, Philostratus_5.jpg.

 1. Készíts 8 diából álló bemutatót a minta és a leírás alapján! Munkádat mentsd corvinak3 néven a bemutatókészítő program alapértelmezett formátumában! 
 2. A bemutató diáin a következő beállításokat végezd el:
  • A diák háttere RGB(240; 233; 207), míg a címek szövege RGB(205; 175; 103) kódú szín legyen!
  • Az alkalmazott betűtípus a címeknél Algerian, egyébként pedig Cambria.
  • A címek megjelenítése: árnyékolt, kiskapitális, középre igazított.
  • A címdián a cím szövegének első sora 120 pontos, míg második sora 100 pontos. A többi dián a címsor 55 pontos, míg a többi szöveg 26 pontos (kivéve, ha feladatleírás későbbiekben mást nem kíván).
 3. A corvina.jpg kép felhasználásával készítsd el a címdián szereplő két képrészletet, valamint a többi dián látható bal oldali szegélyt! Mentsd a képeket corvina1.jpg, corvina2.jpg és corvina3.jpg néven. A corvina3.jpg képet a címdia kivételével helyezd el minden dia bal oldalán!
 4. A minta szerint készítsd el az első három diát!
 5. A 4., 5. és 6. dián az első sor betű mérete 30, míg a következő 2 soré 20 pontos.
 6. A képeket a következők figyelembe vételével helyezd el a diákon:
  • A 2. dia képei 8 cm magasságúak.
  • A 3. dián lévő kép 10 cm magas.
  • A 4. és 5. dián a képek magassága 12 cm.
  • A 6. dia képei 10 cm magasságúak, közvetlenül egymás mellett.
  • A 7. dia képeinek magassága 8,5 cm. A képek a szöveg bal illetve jobb oldalán ugyanolyan magasságban helyezkednek el, lépcsőzetesen egymás alatt.
 7. Az utolsó dián a hiteles Corvinák száma egy táblázatban látható. Az első oszlop 6 cm, a második oszlop 2,5 cm széles. A cellatartalmakat a minta szerint formázd! Minden második sor háttérszíne egyezzen meg a cím betűszínével!
 8. Állíts be azonos áttűnést minden diára, 10 másodpercenkénti váltással.
 9. A 6. dián „nagyítás” animációval jelenítsd meg először a bal oldali képet a mellette lévő szöveggel együtt, majd 2 másodperces késleltetéssel a jobb oldali képet az alatta lévő szöveggel együtt.
 10. A 7. dián animációval jelenítsd meg először az első sorban lévő két képet, majd 1 másodperc elteltével a második, majd ezt követően a harmadik sorban lévő képeket!

Forrás: http://www.corvina.oszk.hu/