Robotok az iskolában?! / Robots at school?!

Úgy döntöttetek, hogy a robotok konferencián való bemutatására Prezi (https://prezi.com) prezentációkészítő szoftver segítségével készített bemutatót készítetek. 

Készítsétek el a prezi-t, amelyben bemutatjátok cégeteket, robotjaitokat!

You have decided to prepare a presentation on your robots at the conference by using Prezi presentation software (http://prezi.com).

Make a presentation in which you introduce your company and your robots.

Feltöltendő: az elkészített prezi linkje
Feltöltési határidő: 2019. február 15. éjfél.
A feltöltött URL módosítható a fenti határidőig.

Upload: the link of your presentation
Uploading deadline: midnight 15 February, 2019
The uploaded URL can be modified until the deadline.

Elvárások

  • Vetítési idő: 3-5 perc 
  • Irodalomjegyzék: Ne felejtsétek az általatok olvasott cikkek irodalomjegyzékét megjeleníteni!
  • Milyen szoftvert használtatok? A feladat leadásakor az Online szöveg hozzáadásával adjátok meg.
Requirements:

  • Length of Slide show: 3-5 minutes
  • Reference: do not forget to list the articles you have read.
  • Which software did you use? Add it to the Online text when submitting your task.