A reklám az kell / Advertising is a must

Készítsetek néhány oldalas színes prospektust (képes reklámfüzetet), melyet az érdeklődők a konferenciáról magukkal tudnak vinni. 

A prospektusban mutassátok be, hogy az iskola életében milyen feladatokra alkalmazhatók a cég által gyártott robotok. 

Create a few-page advertising brochure which you can hand out at the conference to interested guests to take with them.

In your brochure present the different applications of your robots in school life.

Feltöltendő: az elkészített prospektus
Feltöltési határidő: 2019. január 15. éjfél.
A feltöltött állomány módosítható a fenti határidőig.

Upload: the brochure you created
Uploading deadline: midnight 15 January, 2019
Uploaded file can be modified until the above deadline.

Elvárások:

  • Amennyiben különleges betűtípust használtok, akkor a pdf dokumentumot úgy készítsétek el, hogy az adott betűtípust nem tartalmazó gépen is megtekinthető legyen olyannak, ahogyan ti terveztétek!
  • Milyen szoftvert használtatok? A feladat leadásakor az Online szöveg hozzáadásával adjátok meg.

Requirements:

  • In case you opt for a special font type, you have to create the pdf document in a way that allows it be viewed on a device that does not include that particular font type. 
  • Which software did you use? Add it to the Online text when submitting your task.