A Google története - szövegszerkesztés (60 pont)

Készítsd el az következő kétoldalas dokumentumot a minta és a leírás alapján! Munkádat google.docx néven mentsd! Ments gyakran! Ha elkészültél, a google.docx dokumentumot töltsd fel!

Minta az elkészült kétoldalas dokumentumról:


A következő forrásfájlok felhasználásával kell dolgoznod: forras.txtalapitok.jpg, android.png, chrome.png, garazs.jpg, gmail.png, google.gif, goggle_x.jpg, googol.jpg, kepek.png, pagerank.png.

 1. A dokumentum mérete A4, a margókat mindenütt 2 cm-re állítsd!
 2. A betűtípus a táblázaton kívül Times New Roman, a táblázaton belül Arial legyen!
 3. A betűméretek a következők:
  • a cím 36 pontos,
  • a táblázat 1. oszlopa 12 pontos,
  • a táblázat 2. és 3. oszlopa 10 pontos,
  • az utolsó bekezdés 12 pontos karakterméretű.
 4. A félkövér illetve a félkövér és dőlt betűstílusokat a minta alapján állítsd be!
 5. A címet WordArt objektumként készítsd el!
 6. A táblázat 3 oszlopos és 10 soros legyen!
  • A táblázatot igazítsd középre, és szegélyezd a mintának megfelelően!
  • Az oszlopok szélessége rendre 2 cm, 5 cm és 3 cm legyen!
  • Állítsd be a cellamargókat 0,2 cm-re!
  • A cellákon belül a tartalom vízszintesen és függőlegesen is középre igazított legyen!
 7. A képek magassága 4 cm, kivéve a két google felirat esetén (5. és 6. sor), amelyek magassága 3 cm.
 8. A fényképek (1., 4. és 10. sor) szélei legyenek elmosódottak! 
 9. Az utolsó bekezdés 
  • sorköze 1,5 sor, 
  • igazítása sorkizárt,
  • az első sor behúzása 1 cm legyen!
  • Az utolsó bekezdés előtt 18 pont térközt állíts be!

Felhasznált irodalom: