OKJ vizsga díjazás (100 pont)

Készíts weblapot a komplex szakmai vizsgáztatás díjazásának kiszámítására! 

A weblap kinézete

Menüpontok

Útmutató a számoláshoz

Vizsgarészek szakmánként

A weblap kinézete


A weblapon a képen látható színeket használd (szinek.png):


Háttér

A háttér színe a szinek.png kép 6. színe.

A háttér bal oldalán a bg.jpg ismétlődik függőlegesen az alábbi átalakítás után:

 • legyen a jelenleg fehér rész átlátszó,
 • a fekete részek színe a szinek.png kép 3. színe,
 • a kép szélessége az eredeti 80%-a.
A háttérminta beállítása

 • a minta az oldal tetején olyan sáv közepén kezdődjön, amelyben több a sötétebb, kék szín.

Szövegformázás

A szöveg  

 • vízszintesen a lap bal szélétől 350 képpontra kezdődik,
 • függőlegesen a lap tetejétől 250 képpontra kezdődik,
 • betűtípusa Roboto Google Font legyen, melyet a következőképp tudsz a dokumentumhoz csatolni: <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet">
 • színe a szinek.png képen levő 4. szín, 
 • mérete 12pt.

A fejléc szövege

 • vízszintesen a lap bal szélétől 350 képpontra kezdődik,
 • függőlegesen a kék sáv közepén helyezkedik el,
 • betűtípusa az Oswald Google Font, 
 • mérete 80pt, 
 • színe a szinek.png 6. színe,
 • árnyékolt, az alábbiak szerint:
  • színe a szinek.png kép 3. színe,
  • a szövegtől fentebb és balra legyen 2-2 képponttal,
  • legyen 5 képpontnyira elmosva.

Fejléc

Fejlécként egy vízszintes kék sáv jelenjen meg a képernyő teljes szélességében, melynek

 • színe a szinek.png kép 2. színe,
 • magassága 200 képpont,
 • a bal szélén ismétlődjön a háttér mintája úgy, hogy a minta ne törjön meg a háttér és a fejléc között.

A fejlécben az OKJ vizsga díjazás felirat szerepeljen.

Menü

Három téglalap legyen vízszintesen egymás mellett, a következők szerint:

 • A téglalapok 
  • háttérszíne a szinek.png kép 3. színe,
  • magassága 30 képpont,
  • közöttük 80 képpont a távolság,
  • az oldal tetejétől 180 képpontnyira kezdődnek.
 • A szöveg
  • színe megegyezik a háttér színével (szinek.png kép 6. színe),
  • ha az egérrel rámutatunk, a betűszín változzon a fejléc háttérszínére,
  • betűmérete 14pt,
  • betűvastagsága félkövér.
 • Felirataik
  • Alapadatok
  • Új szakma
  • Számolás
 • A felirat és a téglalap széle között 
  • vízszintesen 25 képpont van,
  • felülről 10 képpont van,
  • alulról 0 képpont van.

Űrlapelemek

Az egyes vizsgára vonatkozó számítások gombjai

 • háttérszíne a szinek.png kép 1. színe,
 • a betűszín a háttérszínnel egyező,
 • a betűk félkövérek,
 • a szöveg és a gomb szélei között 
  • vízszintesen 12 képpont van,
  • függőlegesen 6 képpont van,
 • ha az egérrel a gombra mutatunk, 
  • a gomb háttérszíne a szinek.png kép 4. színére vált
  • a betűszín pedig a szinek.png 5. színére vált

Az igazgatói díjazását számoló gomb színében, tulajdonságaiban, viselkedésében megegyezik a többi gombbal, de 

 • szélessége a felette lévő rész szélességével megegyező
Szövegbeviteli mezők

 • a háttér fehér,
 • kerete
  • 1 képpont vastagságú, 
  • folytonos vonal, 
  • színe a szinek.png kép 5. színe,
 • betűi
  • félkövérek,
  • színe a szinek.png kép 3. színe.

Menüpontok

Alapadatok

Ebben a menüpontban lehet rögzíteni, megváltoztatni a 

 • minimálbér összegét
  • 2017. január 1-jén a minimálbér összege: 127.500 Ft.
 • az OKJ vizsgákon díjazásban részesülő személyek számára a díjazás mértékét 
  • a jelentkezők számától, a vizsgarész vagy az egész vizsga időtartamától függően,
  • az Útmutató a számoláshoz (315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet) alapján.

Az OKJ vizsgákon díjazásban részesülnek a következő személyek:

 • vizsgaelnök,
 • vizsgabizottság tagja,
 • jegyző,
 • vizsgabizottság munkáját segítő szakértő,
 • felügyelő tanár,
 • igazgató.

Az OKJ vizsgán előforduló vizsgatípusok:

 • írásbeli,
 • interaktív,
 • központi gyakorlati,
 • gyakorlati,
 • szóbeli.

Új szakma

Ha új szakmából akar az iskola vizsgát szervezni, akkor itt lehet rögzíteni

 • a szakma nevét,
 • a vizsgarészek
  • nevét,
  • típusát,
  • időtartamát.

Számolás

A számolás menüpontban a vizsgán díjazásban részesülő személyek számára számoljuk ki a díjazás mértékét az Útmutató a számoláshoz (315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet) alapján.

Egy-egy szakma neve mellett jelenjen meg a vizsgázók létszámának beírására egy numerikus szövegbeviteli mező, mely után a Díjazás számítása feliratú gomb szerepeljen. A gomb megnyomása után a választott szakma vizsgáján díjazásban részesülő személy szerepköre szerint legyen részletezve, mennyi díjazást kap. A vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagja minden vizsgán részt vesz, míg a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő és a felügyelő tanárok vizsgarészenként mindig különböző személyek. 

 • A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai alapdíjat és az adott szakmából vizsgázók számától és egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjat kap.
 • A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő a vizsgázók száma és a vizsgarész időtartama alapján kap díjazást az írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenység értékeléséért. Vizsgarészenként különböző személy kap díjazást.
 • A felügyelő tanár díjazásban részesül az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenységen való felügyeletért a felügyelettel töltött idő alapján. Vizsgarészenként különböző személy kap díjazást.
 • A felügyelő tanár díjazásban részesül a gyakorlati vizsgatevékenységnél való felügyeletért a felügyelettel töltött idő alapján. Vizsgarészenként különböző személy kap díjazást.
A szakmák felsorolása alatt legyen egy gomb, mely az igazgató díjazásának kiszámítására szolgál. Az összes szakmai vizsgán szereplő szövegbeviteli mezőt ki kell tölteni, ha az igazgató díjazását akarjuk kiszámítani. A beírt számokat a weboldal jegyezze meg, de lehessen változtatni.  
 • Az igazgató a vizsgaidőszakban az iskolában vizsgázó tanulók száma alapján kap díjazást.

Útmutató a számoláshoz (315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet)

55. § 
(1) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból és a vizsgázók számától, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjból (a továbbiakban: változó díj), a jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a változó díjból áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni. 
(2) Az alapdíj a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér kilenc és fél százaléka
(3) A változó díjnak a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott vizsgatevékenységek végrehajtásához előírt időtartamok összegétől függő kategóriái: 
a) I. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő nyolc óra vagy ennél több
b) II. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő öt óra vagy ennél több, de a nyolc órát nem éri el
c) III. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kettő és fél óra vagy ennél több, de az öt órát nem éri el
d) IV. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kevesebb, mint kettő és fél óra
(4) A változó díj vizsgázónként 
a) a vizsgaelnök részére a minimálbér összegének 
aa) az I. kategória esetén 3,9 százaléka
ab) a II. kategória esetén 3,4 százaléka
ac) a III. kategória esetén 2,9 százaléka
ad) a IV. kategória esetén 2,4 százaléka
b) a vizsgabizottság tagjának és jegyzőjének részére a minimálbér összegének 
ba) az I. kategória esetén 2,9 százaléka
bb) a II. kategória esetén 2,5 százaléka
bc) a III. kategória esetén 2,1 százaléka
bd) a IV. kategória esetén 1,7 százaléka
c) az adott vizsgázó írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységét értékelő, vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a minimálbér összegének 0,4 százaléka szorozva az írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenység idejének kerekített óraszámával, de legalább eggyel
(5) A vizsgáztatási díj 
a) az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenységen felügyelő tanár esetében azokra az órákra megállapítva, amelyeken legalább harminc percig felügyeletet látott el, a minimálbér összegének 1,6 százaléka
b) a gyakorlati vizsgatevékenységnél felügyelő tanár esetében azokra az órákra megállapítva, amelyeken legalább harminc percig felügyeletet látott el, a minimálbér összegének 2,1 százaléka azzal, hogy a megkezdett órák idejét össze kell vonni
 (6) A vizsgáztatási díj meghatározásakor a vizsgaszervező által megküldött vizsgabejelentésben feltüntetett vizsgalétszámot kell figyelembe venni, amelyet csökkenteni kell a vizsgát igazolt okból meg nem kezdő vizsgázók számával
57. § 
(1) Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakközépiskola és a szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) igazgatóját a szakképző iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók számára megszervezett vizsga esetén díjazás illeti meg. 
(2) A szakképző iskola igazgatójának a vizsga szervezésével összefüggő feladatok ellátásáért járó, vizsgaidőszakonkénti díjazása a minimálbér összegének 
a) 200 százaléka, ha a vizsgázók száma eléri a száz főt
b) 100 százaléka, ha a vizsgázók száma eléri vagy meghaladja az ötven főt, de nem éri el a száz főt
c) 50 százaléka, ha a vizsgázók száma nem éri el az ötven főt

Vizsgarészek szakmánként

Elektronikai technikus OKJ vizsga részei

Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész időtartama
Áramköri installációgyakorlati300 perc
Szakmai ismeretekközponti írásbeli180 perc
Szakmai ismeretekszóbeli30 perc
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető OKJ vizsga részei

Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész időtartama
Elektronikai alapáramkörök és távközlési jellemzők mérése, kábelszerelésgyakorlati120 perc
Informatikai eszköz programozása, adatbázis kezelésegyakorlati120 perc
Elektronikai alaptevékenységek és üzemeltetési feladatokközponti írásbeli90 perc
Távközlési és informatikai hálózatok építéseszóbeli30 perc
Informatikai rendszergazda OKJ vizsga részei

Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész időtartama
Hálózatok konfigurálása gyakorlati 90 perc
Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése gyakorlati 150 perc
Adatbázis-kezelés gyakorlati 30 perc
Weblapkészítés, programozás gyakorlati 60 perc
Információtechnológiai alapok központi írásbeli 25 perc
Hálózatok központi írásbeli 50 perc
Hálózatok, munkaszervezés szóbeli 30 perc
Környezetvédelmi technikus OKJ vizsga részei

Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész időtartama
Környezetvédelmi (fizika, kémiai, biológiai, környezettechnikai és geodéziai mérések) mérésekgyakorlati150 perc
Méréstechnikai gyakorlatok (klasszikus és műszeres analitikai mérések). Műszaki dokumentálásgyakorlati150 perc

Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek ismertetése

központi írásbeli
120 perc

Környezetvédelmi ügyintéző szakmai ismeretek

szóbeli30 perc

Komplex

szóbeli30 perc
Logisztikai ügyintéző OKJ vizsga részei

Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész időtartama
Raktározásgyakorlati120 perc
Szállítás, fuvarozás, szállítmányozásgyakorlati60 perc

A logisztika feladatai

központi írásbeli
120 perc

Raktározás

szóbeli30 perc

A logisztikai rendszer

szóbeli30 perc
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ vizsga részei

Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész időtartama
Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz készítésegyakorlati30 perc
Központi írásbeli vizsgatevékenységközponti írásbeli45 perc

A korábban elkészített és értékelt záródolgozat védése és prezentálása

szóbeli15 perc

Szóbeli vizsgatevékenység

szóbeli30 perc
Sportedző  OKJ vizsga részei

Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész időtartama
Sportági mozgásforma oktatásagyakorlati30 perc
Sportági edzésterv készítésegyakorlati0 perc

Egészségügy, edzéselmélet

szóbeli30 perc

Gimnasztikai gyakorlatelemzés és - tervezés, rajzírás alkalmazása

szóbeli 15 perc
Számítógép-szerelő, karbantartó OKJ vizsga részei

Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész
időtartama

Számítógép összeszerelése, Hibakeresés

gyakorlati

180 perc

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

szóbeli

25 perc

Vasútforgalmi szolgálattevő OKJ vizsga részei 

Vizsgarész megnevezése

Vizsgarész típusa

Vizsgarész időtartama

Közlekedés-szállítási alapok, Vasúti forgalmi alapok, Vasúti pénztári alapok, Pályavasúti alapok

gyakorlati

480 perc

Forgalmi ismeretek

központi írásbeli

180 perc

Forgalmi szolgálattevő szakmai ismeretek

szóbeli

25 perc

Vasúti árufuvarozási ügyintéző OKJ vizsga részei 
Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész időtartama

Közlekedés-szállítás és Vasúti fuvareszköz-gazdálkodás

gyakorlati

60 perc

Vonat-fel és átvevők valamint raktárnokok forgalmi feladatai és Vasúti Árufuvarozás

központi írásbeli

180 perc

Vasúti árufuvarozási ügyintéző szakmai ismeretek

szóbeli

45 perc

Vasúti személyszállítási ügyintéző OKJ vizsga részei 
Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész időtartama

Közlekedés-szállítási alapismeretek, Vasútforgalmi ismeretek

gyakorlati

60 perc

Számadó és jegypénztári vizsgafeladatok és elszámolások elvégzése

gyakorlati

300 perc

Menetjegy-kiadó gépek kezelése

gyakorlati

60 perc

Vasúti személyszállítási ügyintéző szakmai ismeretek

központi írásbeli

180 perc

Vasúti személyszállítási ügyintéző szakmai ismeretek

szóbeli

45 perc

Vízügyi technikus OKJ vizsga részei 
Vizsgarész megnevezéseVizsgarész típusaVizsgarész időtartama

Gépészeti, üzemeltetési feladatok

gyakorlati

90 perc

Vízkárelhárítási gyakorlat

gyakorlati

90 perc

Mérések és mérési adatok feldolgozása

gyakorlati

90 perc

Vízügyi létesítések

központi írásbeli

120 perc

Víz- és szennyvíz kezelői ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem, foglalkoztatási ismeretek, szakmai idegen nyelven történő bemutatkozás, szakmabemutatás

Szóbeli

30 perc